جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سازیان 02:30
پرنیان ادب 04:00
سجاده ی نیاز 04:15
گلستانه 05:00
کاروان شعر و موسیقی 06:15
نفس تازه 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
فصل طلایی 11:45
خبراستان 12:00
باغ ترانه 13:30
در محضر آفتاب 13:55
خبر سراسری و پیک نیمروزی 14:00
گلستانه 14:45
خبراستان 16:00
فصل طلایی (تکرار) 16:15
وه رو آبادی 16:30
خبر سراسری 23:59