جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آرم و تلاوت 07:00
دعای عهد 07:15
گلچین صبحگاهی 07:30
انیمیشن 09:30
اشراق 11:50
ویژه اذان ظهر 13:15
مشارکتی 13:45
میان برنامه 13:50
شرح پریشانی 14:00
سینمایی 14:45
میان برنامه 17:00
ویژه برنامه اذان مغرب 19:30
خبرزاگرس 23:00