جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال مرضیه (تکرار) 00:40
سینمایی 02:10
اذان صبح به وقت شرعی به افق کرمانشاه 05:37
مستند علمی 06:15
سریال مرضیه (تکرار) 07:05
خبر زاگرس 11:00
سینمایی 12:00
اذان ظهر به وقت شرعی به افق کرمانشاه 13:14
مهاجران 13:25
سینمایی 13:45
15:00
کنکور آسان است 16:00
خبر زاگرس 16:30
سریال مرضیه 19:00
اذان مغرب به وقت شرعی به افق کرمانشاه 19:36
استودیو سلامت (تکرار) 20:00
شبقند 21:00
خبر زاگرس 23:00