جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 03:03
اذان صبح به وقت شرعی به افق کرمانشاه 06:00
مستند علمی 06:15
خبر زاگرس 11:00
سینمایی 12:00
اذان ظهر به وقت شرعی به افق کرمانشاه 12:33
سینمایی 13:45
15:00
مزرعه شادی 15:25
کنکور آسان است 16:00
خبر زاگرس 16:30
اذان مغرب به وقت شرعی به افق کرمانشاه 17:59
مسابقه گنجینه 19:00
سریال خبرنامه 20:00
خبر زاگرس 23:00