جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
اذان صبح به وقت شرعی به افق کرمانشاه 04:30
مستند علمی 06:15
شنه ی بیستون 07:30
خاوخیزان 10:00
بازتاب 13:00
سینمایی 13:30
15:00
نازارانه 15:45
خبر زاگرس 16:30
اذان مغرب به وقت شرعی به افق کرمانشاه 17:51
سریال خانواده جدید 18:30
خبر زاگرس 19:30