جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 03:03
ساخت لوازم خانگی 03:45
مستند گنجنه های زمین 05:07
اذان صبح به وقت شرعی به افق کرمانشاه 05:41
مستند علمی 06:15
مستند ساخت لوازم خانگی 06:20
شنه ی بیستون 08:00
خاوخیزان 10:00
بازتاب 12:00
سینمایی 14:30
15:00
خبر زاگرس 16:30
نازارانه 17:15
سریال خانواده جدید 18:30
اذان مغرب به وقت شرعی به افق کرمانشاه 19:48
شویل پرآو 22:00