جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آرم و تلاوت 07:00
دعای عهد 07:15
گلچین صبحگاهی 07:30
مستند 08:30
سینمایی 09:00
ویژه اذان ظهر 13:00
مشارکتی 13:35
سینمایی (تکرار) 14:35
مشارکتی 16:15
خبرزاگرس 16:30
مشارکتی 17:00
مستند مراکز 17:15
ویژه برنامه سپاه 18:00
سینمایی 18:30
خبرزاگرس 19:30
ویژه برنامه اذان مغرب 20:00
سینمایی 23:30