جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 03:03
ساخت لوازم خانگی 03:45
مستند گنجنه های زمین 05:07
اذان صبح به وقت شرعی به افق کرمانشاه 05:45
مستند علمی 06:15
مستند ساخت لوازم خانگی 06:20
سلام کرمانشاه 08:00
نوروز 1400 10:00
سینمایی 12:00
اذان ظهر به وقت شرعی به افق کرمانشاه 13:24
سینمایی 13:45
15:00
مزرعه شادی 15:25
کنکور آسان است (تکرار) 16:00
خبر زاگرس 16:30
مسابقه گنجینه 19:00
اذان مغرب به وقت شرعی به افق کرمانشاه 20:01
سریال گروه پلیس 20:20