جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی (تکرار) 00:10
گلچین صبحگاهی 07:00
برنامه کودک (تکرار) 09:15
اذان ظهر 12:15
فیلم سینمایی 14:00
برنامه کودک 15:30
خبر زاگرس 16:30
حرف آخر 17:00
اذان مغرب 17:30
خانه مهربانی (تکرار) 18:00
نماز شهرستان ها 18:45
خبر زاگرس 19:30
ناخونک 20:00
سریال چک برگشتی 21:00
خبر زاگرس 23:00
آوای دل 23:30