جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آرم و تلاوت 07:00
گلچین صبحگاهی 07:15
مستند 09:00
حدیث کساء 11:30
ویژه برنامه اذان ظهر 12:10
خانواده دکتر ارنست 13:50
سینمایی 14:15
خبرزاگرس 16:30