جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی (تکرار) 00:10
مستند علمی 01:30
دعای ندبه 07:00
مستند علمی 08:10
نگارستان 09:00
پویانمایی 09:30
خبر زاگرس 11:00
مستند قوم نگار 11:20
مستند 12:00
مناجات حضرت امیر 12:30
ویژه اذان ظهر 13:00
فیلم سینمایی 14:00
برنامه ی سپاه 15:30
حرف آخر 17:00
مسابقه ی فرمانده 17:30
تولیدی (تکرار) 18:45
سوغات آرشیو 19:00
دعای سمات 20:00
ویژه اذان مغرب 20:15
سوغات آرشیو 21:00
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 22:00
مستند 23:00
آوای دل 23:30