جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی (تکرار) 00:10
مستند 01:20
دعای ندبه 07:00
مستند تولیدی 08:00
داستانی 09:00
پویانمایی 10:00
اذان ظهر 12:15
فیلم سینمایی 14:00
حرف آخر 17:00
اذان مغرب 17:30
تولیدی (تکرار) 18:45
خبر زاگرس 19:30
میان برنامه پیام 20:45
رو در رو 22:00
مستند 23:00
آوای دل 23:30