جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی (تکرار) 00:00
گلچین صبحگاهی 07:00
عطر وهار (تکرار) 11:00
ویژه برنامه اذان ظهر 13:15
انیمیشن سندباد 13:50
سینمایی 14:10
خبرزاگرس 16:30
ترتیل قرآن کریم 17:00
خبرزاگرس 19:30
ویژه برنامه اذان مغرب 20:35
خبرزاگرس 23:00
مسابقه ضد گلوله 23:30