جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجری پخش 02:00
سازیان 02:05
سخنرانی 04:40
سجاده ی نیاز 05:10
گلستانه 06:15
نفس تازه 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
رادیو اربعین 10:05
خبرزاگرس 12:00
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
مسابقه چهل تاق چهل نیم تاق 15:05
خبرزاگرس 16:00
حرف من حرف تو 17:05
همین حالا جوانی 17:15
گلستانه 20:15
خبر سراسری 21:00
ماجراهای کتاب سحر آمیز 22:30
خبر100 ثانیه 22:40
تکنوازان 22:42
دعای کمیل 23:00
کاروان هه لبست و گورانی 23:30