خانه ی مهربانی

خانه ی مهربانی


خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی است و نیازمند توجه ویژه ای از سوی دست اندرکاران فرهنگ و مخصوصاً رسانه ملی است. اغلب آسیب های اجتماعی با توانمندسازی خانواده  قابل پیشگیری و درمان است.

       از جمله اهداف برنامه خانواده را می توان توانمند         سازی خانواده ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آموزش و مهارتهای زندگی و حرکت در راستای دستیابی به خانوادۀ موفق بیان نمود.

ساختار برنامه

   برنامه خانواده برنامه ای است تلویزیونی که به صورت زنده( سه روز در هفته) از شبکه زاگرس پخش می شود. این برنامه توسط مجری اداره می شود. و از دو بخش زنده و بخش ضبطی تشکیل شده است. در بخش زنده میهمانان برنامه در  دو بخش «کارشناسی» و « هنر در خانه» به برنامه دعوت می شوند و در هر بخش آموزشی را به خانواده ارائه می دهند. در بخش ضبطی نیز آیتم های ضبط شده پخش می گردد.

آیتم های برنامه

آرم:

     از آرمی زیبا و متناسب جهت آغاز برنامه که حاوی تصاویر مرتبط با محیط خانواده است استفاده خواهد شد.

هنردرخانه:

   این بخش گاه به صورت ضبطی وگاه به صورت زنده اجرا می شود ودر هر برنامه به آموزشی یکی از هنرهای مرتبط با فضای خانواده شامل انواع هنرهای خانگی-تزئینی و صنایع دستی می پردازد.

بخش کارشناسی:

    این بخش که به صورت زنده پخش می گردد .در واقع سوال و جواب مجری و کارشناس برنامه است که در هر روز به یکی از مباحث حقوقی-روانشناسی و تغذیه و پزشکی و دیگر مباحث مختلف میپردازد.کارشناساسان عمدتا از اساتید دانشگاه انتخاب می شوند.

سرود:

   در هر برنامه از سرودی با کلام که تمی خانوادگی دارد جهت ایجاد انبساط در مخاطب همراه با تصاویر مرتبط استفاده می شود.

وله:

    از وله های تصویری و گرافیکی و نیز از وله هایی شامل تقویم روز و پل های ارتباطی برنامه جهت ایحاد ریتم و فاصله در برنامه استفاده می شود.

خانه سبز:

    با توجه به فصل بهار (فصل طبیعت)وارتباط بیشتر مردم با طبیعت،در این آیتم به آموزش پرورش و نگهداری گیاهان اپارتمانی پرداخته با کمک کارشناس مربوطه در محل گلخانه به صورت عملی ان را به مخاطب اموزش می دهیم.

نکته امروز:

     در هر روز یک پیام به عنوان نکته روز به صورت تصویری و یا همراه با نریشن شامل تجربیات خانه داری،مصرف بهینه انرزی (آب،برق ،گاز)و نیز نکات تغذیه ای پخش می گردد.

دانستنی های زندگی:

     در این ایتم متنوع که هر روز پخش می گردد به صورت کوتاه و چند دقیقه ای یکی از مهارتهای زندگی شامل تکنیک های روانشناسی در برخورد با حل مساله،نکات اقتصادی خانوار،چگونگی تربیت فرزندان و فرهنگ صحیح شهرنشینی توسط کارشناسان مربوطه(که اکثرا اساتید دانشگاهی هستند)به مخاطب اموزش داده می شود.

معرفی کتاب:

    در هر هفته یک کتاب متناسب با خانواده به صورت تصویری و همراه با نریشن معرفی شده و بخش های اموزنده ای ازآن برای مخاطبان خوانده می شود.

حرکات اصلاحی:

     با توجه به گسترش اپارتمان نشینی و عدم فعالیت روزانه اکثر مردم نیاز است تا حداقل نحوه ی صحیح انجام حرکات روزانه شامل پشت میز نشینی ،بلند کردن اشیاء، نحوه ی صحیح خوابیدن و...به آنان اموزش داده می شود.

آرم پایانی:

      برنامه در هر روز با یک جمله ی زیبا و تاثیر گذار به همراه آرم پایانی به پایان می رسد.

Loading the player...
سال تولید: پائیز 98
عوامل تولید:

تهیه کننده : پیمان همه خانی