رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

فرار شاه

فرار شاه


26 دی ماه

فرار شاه

به بهانه روز فرار شاه؛
26 دی ماه، سالروز فرار تاریخی شاه مخلوع ایران