جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

مراسم تودیع مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه جناب آقای رحیمی و معارفه آقای فردین امیری به عنوان سرپرست مرکز

مراسم تودیع مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه جناب آقای رحیمی و معارفه آقای فردین امیری به عنوان سرپرست مرکز


مراسم تودیع مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه جناب آقای رحیمی و معارفه آقای فردین امیری به عنوان سرپرست مرکز تا معرفی مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

با تشکر از زحمات و خدمات ارزنده چندین ساله ایشان به عنوان مدیر کل

آقای رضا رحیمی بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان به افتخار بازنشستگی نائل و مفتخر گردید و از مسئولیت خود کناره گیری نمودند.

آقای فردین امیری قائم مقام مرکز تا انتصاب مدیر کل جدید مرکز کرمانشاهبه عنوان سرپرستهدایت مرکز را به عهده خواهند داشت.