جدیدترین تولیدات سیما

« بازگشت

ما ملت امام حسینیم

ما ملت امام حسینیم


ما ملت امام حسینیم

Loading the player...
سال تولید: 17 مهر
عوامل تولید:

تهیه کننده :فریبرز فرهادی

کارگردان:رضا قیصری

تصویربرداران:مسعود پوردانا، سهراب آذین

صدابردار:حسن قاسمی

مجری:محمدجواد عبدی