تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین امیری مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمانشاه
تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین...
تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین...
پیروزی فلسطین تضمین شده است
پیروزی فلسطین تضمین شده است
بیانات مقام معظم رهبری در روز جهانی« قدس»