اطلاعیه ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه ستاد انتخابات کشور
ساعت اخذ رای تا ساعت ۲۴ امشب تمدید شد
بازدید مدیر کل محترم مرکز از استودیوهای صداوسیما وخبر و تقدیر وتشکر از تلاش همکاران مرکز
بازدید مدیر کل محترم مرکز از استودیوهای صداوسیما وخبر و...
بازدید مدیر کل محترم مرکز از استودیوهای صدا و سیما...
حضور مهندس امیری مدیر کل مرکز وجمعی از معاونین درحوزه های اخذرأی مستقردردبیرستان استقلال و مسجدجامع کرمانشاه
حضور مهندس امیری مدیر کل مرکز وجمعی از معاونین درحوزه...
حضور مهندس امیری مدیر کل مرکز وجمعی از معاونین درحوزه...
رهبر انقلاب :انتخابات برا ی کشورافتخار است
رهبر انقلاب :انتخابات برا ی کشورافتخار است
رهبر انقلاب :انتخابات برا ی کشورافتخار است