جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

خرید تضمینی ۱۲۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه - نمایش محتوای صدا

 

 

خرید تضمینی ۱۲۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه

خرید تضمینی ۱۲۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال تاکنون ۱۲۳ هزار تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان کرمانشاه انجام شده است. مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از نیمه دوم اردیبهشت ماه شروع به خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان کرده است. رحمت آبادی بیان کرد: از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال تاکنون خرید تضمینی ۱۲۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان انجام شده است. مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه بیان کرد: شرکت غله با ۶۸ مرکز در سطح استان کار خرید تضمینی را شروع کرده است. وی جهت اطلاع کشاورزان استان کرمانشاه ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب را ساعات کار شرکت غله و بازرگانی استان برای خرید تضمینی گندم عنوان کرد. رحمت آبادی در پایان بیان کرد: کشاورزان می‌توانند در ساعات مذکور به مراکز خرید گندم در استان مراجعه کنند.