«روایت عشق»

ویژه برنامه «روایت عشق» در هفته دفاع مقدس هرروز به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان رادیوکرمانشاه می شود.این برنامه شامل بخش های مختلف ازجمله مصاحبه با رزمندگان دوران دفاع مقدس(تاریخ شفاهی دفاع مقدس وبیان ناگفنه های آن روزها) است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده وگوینده : مجتبی سلاح ورزی

تاریخ تولید: مهر99