« وه شن هورامان»

استان کرمانشاه با قدمت و پیشینه ی تاریخی واز نظرتنوع فرهنگی و زبانی جزء استان های غنی کشور می باشد.

برنامه «وه شن هورامان » با گویش هورامی  بصورت ضبطی از رادیوکرمانشاه تهیه وتقدیم شنوندگان می شود دراین برنامه  تلاش شده به معرفی آداب و روسوم منطقه پاوه و اورامانات که از نظر فرهنگی وجاذبه های گردشگری دارای ظرفیت بالایی است پرداخته شود.

این برنامه شامل بخش های مختلف از جمله موسیقی محلی ،بخش گزارشی ، تماس های مردمی بحث های کارشناسی و.. می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده : سهیلا رمیم

گوینده: رحیم سهرابی

نویسنده :رحیم سهرابی

گزارشگر:سید یحیی هاشمی

تاریخ تولید: سال 99