اجرای مشترک بین صدای مرکز کرمانشاه وصدای مرکز البرز

شبکه البرز یک شبکه استانی است که از مرکز کرج پخش می‌گردد. این شبکه تلویزیونی در ۲۴ آبان ماه 1391 پخش آزمایشی سیمای البرز خود را با پخش اخبار استان کرد.

در چهارم خرداد 1392 شبکه استانی البرز کار خود را با ۱۰ ساعت پخش رسماً آغاز نمود و با حضور عزت اله ضرغامی رئیس وقت سازمان صدا و سیمای وقت، افتتاح شد.

رادیو در كرمانشاه در سال 1337 با یك فرستنده یك كیلوواتی و با تهیه و پخش شش ساعت برنامه در روز فعالیت رسمی  خود را شروع كرد . قبل از آن و از سال 1330 از محل بی سیم كرمانشاه و باپوششی محدود صدای شبكه تقویت می شد. در ســـــــال 1339 در كنار فرستنــده مزبور یك فرستنده  یكصدكیلوواتی با فركانس 846 كیلو هرتز نصب و راه اندازی گردید ودرسال 1340 یك فرستنده موج متوسط با قدرت 10 كیلو وات نیز  به عنوان رزور اضافه شد. در سال 60 دوفرستنده یكصد كیلو واتی با فركانس 1224و 1422 كیلوهرتز شروع به كار كرد كه علاوه بر پخش برنامه های محلی و برون مـرزی برنامه های شبكه را به طور 24 ساعتــــه تقویت و پخش می كرد . درسال 61 علاوه بر فرستنده های ذكرشده یك فرستنده 20 كیلو واتی رادیو جبهه نیز با فركانس 657 كیلو هرتز در قصرشیرین شروع بكارنمود .

در سال75 شبكه استانی رادیو با بیش از 12 ساعت تولیـد و پخش برنامه محلی در روز را ه اندازی شد .در سال 76 با نصب فرستنده جدید ونوسازی تجهیزات فرستنــده های قبلی، كار خود را توسعه داد . در حال  حاضر صدای مركز كرمانشاه با تولید و پخش حدود 24 ساعت برنامه ی روزانه به فعالیت ادامه  می دهد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان:

سرکار خانم بیات (مرکز البرز)-آقایان مجتبی سلاح ورزی واحسان مرادی

گویندگان:

مژگان ذلفقار خانی(مرکز البرز)

اکرم افخمی- سروش پیمبری-سودابه جمشیدی

گزارشگران

حسین حیدری مشهور-مهرداد کاظمی

هماهنگی: محمد امیری-حسین باویسی

تاریخ تولید: تابستان 95