رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

ارائه ۵۳۰ هزار نفرساعت آموزش مهارتی به روستاییان استان کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

ارائه ۵۳۰ هزار نفرساعت آموزش مهارتی به روستاییان استان کرمانشاه

ارائه ۵۳۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به روستاییان استان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از ارائه ۵۳۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به روستائیان استان کرمانشاه طی امسال خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد این تعهد محقق شده است.

داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در روستاها گفت: توسعه روستایی بهترین مصداق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: دولت در حوزه ایجاد اشتغال در روستاها می توانند از همان مبدا این کار را شکل دهد و اگر قرار بر ایجاد اشتغال باشد باید در همان روستا شکل گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با ایجاد اشتغال در شهرها نمی توان انتظار داشت روستائیان در روستا بمانند و بهترین راهکار برای ماندگاری آنان توانمند کردن روستائیان در خود روستا است.

تحقق ۵۰ درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای به روستاییان طی امسال وی با اشاره به تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: در راستای توانمندسازی روستائیان ما سالانه تعهداتی را برای آموزش در روستاها داریم که طی آن ۶۲۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در سال گذشته ارائه کرده ایم و تعهدات سالیانه ما در این زمینه به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شده است.

ناصری امید از تعهد ۵۳۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به روستائیان طی امسال خبر داد و گفت: این تعهدات با رویکرد افزایش کیفی آموزش های مهارتی به روستاییان طی امسال تعیین شده است. وی افزود: بیش از ۵۰ درصد از این میزان تعهد که حدود ۲۸۰ هزار نفر ساعت است، طی نیمه اول امسال محقق شده و تلاش ما تحقق ۱۰۰ درصدی آن تا پایان سال است.