ارتباط تصویری با رییس کمیته ی اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ارتباط تصویری با رییس کمیته ی اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Loading the player...

دانلود