از خبر حضور به موقع پلیس فرانسه بر سر جسد دو نهنگ که خودکشی کرده بودند،تا خبر بیانیه سازمان جهانی غذا

از خبر حضور به موقع پلیس فرانسه بر سر جسد دو نهنگ که خودکشی کرده بودند،تا خبر بیانیه سازمان جهانی غذا

دانلود

اخبار فیتک نیوز

از خبر حضور به موقع پلیس فرانسه بر سر جسد دو نهنگ که خودکشی کرده بودند،تا خبر بیانیه سازمان جهانی غذا خطاب به مردم جهان که خودتان بخرید ، بکارید ، بخورید تا نمیرید.