اسامی برندگان مسابقه گنجینه

احسان اسعدی - مشهد

محمد رضا رستمی - بروجرد

Loading the player...
سال تولید: 93
عوامل تولید:

تهيه كننده ، كارگردان ، طراح سوال و اپراتور رايانه:منوچهر ياري

 ­­­       

مجري: مهدي رشيديان