اسامی برندگان مسابقه گنجینه

معصومه محمدی - هرسین

عرفان صیدی - کرمانشاه

Loading the player...
سال تولید: زمستان93
عوامل تولید:

تهيه كننده ، كارگردان ، طراح سوال و اپراتور رايانه:منوچهر ياري

 ­­­       

مجري: مهدي رشيديانجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ