جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

استقرار 40 درصد واحدهای‌ صنعتی استان در شهرک‌های صنعتی - فرکانس های پخش سیما

 

 

فرکانس هاي پخش تلویزیون

استقرار 40 درصد واحدهای‌ صنعتی استان در شهرک‌های صنعتی

استقرار 40 درصد واحدهای‌ صنعتی استان در شهرک‌های صنعتی


واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های ‌صنعتی استان‌کرمانشاه با اشاره به‌وجود 19 شهرک و ناحیه‌ صنعتی در استان، اظهار کرد: در حالحاضر 40 درصد واحدهای ‌صنعتی استان در شهرک‌های صنعتی مستقرند.

مهندس شاپور قنبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه‌کرمانشاه، با اشاره به وجود 21 ناحیه و شهرک‌ صنعتی مصوب در استان، گفت: درحال ‌حاضر از این‌تعداد مصوبه 19 شهرک و ناحیه ‌صنعتی درمرحله واگذاری زمین به متقاضیان قرار دارند که شهرک‌ صنعتی مرزی قصرشیرین به عنوان آخرین مورد آن سال‌ گذشته به بهره‌برداری رسید.

قنبری تصریح کرد: برای ناحیه ‌صنعتی «کوزران» نیز زمین خریداری شده و قرار است 20 هکتار از آن عملیاتی شده و صنایع تبدیلی‌کشاورزی در آن مستقر شوند.

وی با اشاره به مشکل تامین ‌آب شهرک‌ صنعتی «جوانرود»، اظهار کرد: تا زمانی که این ‌مشکل مرتفع نشود نمی‌توانیم عملیات اجرایی این‌ شهرک را آغاز کنیم.

قنبری با بیان‌ اینکه در مجموع 2300 هکتار زمین دراختیار شرکت ‌شهرک‌های صنعتی استان است، گفت: در حال‌ حاضر از این‌ میزان زمین 1350 هکتار آن عملیاتی شده و زیرساخت‌های آن انجام شده‌ است و درصورت پرشدن این‌ ظرفیت قابلیت اضافه ‌کردن زمین‌های صنعتی را داریم.

مدیرعامل شرکت شهر‌ک‌های ‌صنعتی استان ‌کرمانشاه با اشاره به انعقاد 785 فقره‌قرارداد واگذاری‌ زمین در شهرک‌ها و نواحی‌ صنعتی استان، اظهار کرد: این قراردادها قابل‌‌ فسخ بوده و چنانچه پس از دو سال از زمان انعقاد قرادارد، کار ساخت و سازی در زمین صورت نگرفته باشد، زمین باز پس گرفته می‌شود و عین وجه ‌دریافتی بازپس داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ کرمانشاه خاطرنشان کرد: چنانچه واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری صنعتی بگیرد، زمین با سند بصورت قطعی واگذار می‌شود.

وی تصریح کرد: درحال‌حاضر از مجموع 785 فقر‌ه‌قرارداد، 380 واحد پروانه‌صنعتی دریافت کرده‌اند و مابقی قراردادها فقط درحد طرح باقی مانده‌اند.

قنبری خاطرنشان کرد: سال‌گذشته 25 قراداد فسخ و  15 هکتار زمین ‌واگذاری‌شده به علت‌ عدم‌ساخت واحد صنعتی بازپس گرفته شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌کرمانشاه با بیان‌اینکه 40 درصد واحدهای صنعتی‌استان درشهرک‌های صنعتی دولتی مستقر هستند، اظهار کرد: در شهرک‌ها، هزینه‌های زیرساخت برای هر واحدصنعتی به علت تجمع واحدها کاهش می‌یابد و هزینه‌های صرف‌شده، بین‌واحدها تقسیم می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین درشهرک‌های‌صنعتی زمین بصورت نقدو اقساط و با تنفس شش‌ماهه و یک‌ساله به واحدها داده می‌شود.

قنبری همچنین معافیت‌مالیاتی و هم‌افزایی بیشتر واحدهای ‌صنعتی درکنار یکدیگر را از دیگرمزایای حضور واحدها درشهرک‌های‌صنعتی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت‌شهرک‌های صنعتی استان‌کرمانشاه با بیان‌اینکه بطور تقریبی در هرشهرستان یک شهرک‌ صنعتی موجود است، اظهار کرد: درحال‌حاضر هیچ‌ ضرورتی برای افزایش تعداد شهرک‌ها نداریم و بیشتر نگاهمان به سمت توسعه ‌شهرک‌های‌ صنعتی است.

قنبری تصریح کرد: قطعا قیمت تمام‌شده و هزینه توسعه شهرک‌ها بسیارکمتر از ایجاد یک شهرک ‌جدید خواهد بود و با توجه به وجود تقریبی یک‌ شهرک در هرشهرستان تمام تلاشمان برتوسعه شهرک‌ها متمرکز است.