جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

آغاز برداشت زعفران از 5 هکتار از مزارع شهرستان صحنه - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت زعفران از 5 هکتار از مزارع شهرستان صحنه

آغاز برداشت زعفران از5 هکتار مزارع شهرستان صحنه

کار برداشت زعفران از 5 هکتار ازمزارع شهرستان صحنه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به گفته سعيدپورمديرجهادکشاورزي صحنه ميانگين برداشت محصول در هر هکتار 5 تا 6 کيلوگرم است شهرستان صحنه به دليل آب وهواي مناسب يکي ازشهرستان هاي مساعد کشت زعفران است

برداشت زعفران ازاواسط آبان آغازوتاپايان ماه ادامه دارد