سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

آغاز کوچ پاییزه عشایر استان کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز کوچ پاییزه عشایر استان کرمانشاه

آغاز کوچ پاییزه عشایر استان

همزمان با فرارسیدن فصل سرما، 14 هزار خانوار عشایری استان کرمانشاه به همراه یک میلیون و500هزار راس دام، کوچ پائیزه خود رابه مناطق گرمسیری استان‌های کرمانشاه، ایلام وخوزستان آغاز کردند.

به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، علی اشرف آزادی مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه گفت: جامعه عشایری استان با دارابودن یک میلیون و 500 هزار راس دام همزمان با سرد شدن هوا از اواخرآبان تا اواخر آذر کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق قشلاقی انجام می‌دهند.

آزادی ادامه‌ داد: عشایر استان کرمانشاه در کوچ پاییزه مسافتی حدود 15تا 700 کیلومتر را در مدت 45 روز طی می‌کنند تا به محل قشلاقی محل استقرار خود برسند.

مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه با بیان اینکه کوچ عشایر استان به دوصورت درون استانی و برون استانی صورت می‌گیرد، گفت: عمده عشایر استان در مناطق قشلاقی درون استان و استانهای ایلام و خوزستان مستقر خواهند شد.

آزادی در ادامه به نقش عشايراستان در توليد گوشت قرمز و سايرفرآورده هاي دامي اشاره و اظهار کرد: عشايراستان سالانه باتوليد بیش از هزارتن گوشت قرمز، 24 هزار و 500تن شير،600تن روغن حيواني وافزون بر1630تن انواع الياف دامي نقش بسزايي درتوليدفرآورده هاي دامي واقتصاد استان دارند و با توجه به اینکه عشایر با کمترین بار مالی برای دولت و کمترین توقع به تولید مبادرت می کنند و بارزترین مصداق برای تحقق شعار سال و طلایه داران اقتصاد مقاومتی هستند.

آزادی درادامه با اشاره به خدمات رساني به عشايراستان توسط اداره کل امورعشایر گفت: ازابتداي سال جاري تاكنون بابكارگيري 35 دستگاه كاميون تانكردار روزانه بيش از هزار مترمكعب آب آشاميدني سالم جهت مصرف شرب خانوار و دام بين بيش ازهفت خانوار عشايرتوزيع شده و در صورت تخصیص اعتبار مناسب كارآبرساني سیار درمناطق گرمسيري محل استقرارعشايرتاپايان سالجاري نیز بطورمستمرادامه خواهد داشت.

مديرکل امورعشايراستان همچنين در خصوص راهگشايي، تعميرومرمت راه‌هاي عشايري گفت: بمنظور دسترسي آسان عشاير به مراتع واطراقگاه‌هاي خود درشش ماهه اول سال جاري بيش از250كيلومترراه وگذرگاه‌هاي عشايرتعميرومرمت شده و هم اكنون اكيپ هاي راهگشايي اين اداره کل درمناطق گرمسيري درحال تيغه زني ومرمت راه‌هاي عشايري هستند تا امکان عبور عشایر و تردد کامیونهای خدمات رسان نظیر آبرسانی،آردرسانی و .... فراهم گردد. مديرکل امورعشاير يكي ديگر ازفعاليت هاي امورعشاير را توزيع سيلندرگازبا قيمت مصوب درجايگاههاي شهري به عشاير برشمرد وگفت: به منظورجلوگيري ازتخريب مراتع وجنگلها واستفاده عشاير ازسوخت پاك وسالم بااستفاده از پنج دستگاه خودروگازرسان، گازمايع بخشي ازخانوارهاي عشايري توسط اين مديريت تامين وتوزيع شده است و با هماهنگی صورت گرفته، توزیع سیلندر گاز مایع در مناطق استقرار عشایر دراستان و حتی خارج از استان نیز انجام خواهد شد.

آزادی درادامه بااشاره به فعاليت اتحاديه وشركتهاي تعاوني عشايري و توزیع آردموردنیاز عشایر به قیمت تعاونی درمناطق ییلاقی محل استقرار عشایر درشش ماهه اول سال اظهارداشت: آردرسانی سیار در مناطق قشلاقی نیز تا پایان سالجاری ادامه خواهد داشت تا مشکلات عشایر در این زمینه برطرف شود.

وی افزود: با توجه به استمرار پديده خشکسالي در سالهای اخیر و تاثير آن در زندگي عشاير با مساعدت مسئولین، در ماه‌های اخیر 12 هزار تن جو و کنسانتره دامی موردنیاز عشایر توسط اتحادیه تعاونیهای عشایری و 10 شرکت تعاونی خریداری و در انبارهای امور عشایرشهرستانها ذخیره شده و به تدریج در بین عشایر تحت پوشش درحین کوچ و بعد از استقرار در محل قشلاقی توزیع خواهد شد.

آزادی درادامه بااشاره به برنامه ريزي انجام شده جهت كوچ پاييزه عشايرگفت : تمهیدات لازم برای کوچ پاییزه عشایر اندیشیده شده و طبق هماهنگي بعمل آمده بافرمانداران وادارات وارگانهاي ذيربط در استان های کرمانشاه، یلام و خوزستان كار ارائه خدمات رفاهي بهداشتي ،آموزشي ومسائل امنيتي عشاير درمسيرهاي كوچ ومناطق گرمسيري بهترازسال گذشته انجام خواهدشد.

وی گفت: به منظوركاهش خطرات احتمالي جاده اي بيش از دو هزار عدد تراكت هشداردهنده درمسيركوچ عشايربین رانندگان توزیع می گردد وبراي استقرارعشايردرمناطق مرزي باهماهنگي ارگانهاي نظامي بيش ازسه هزار كارت تردد ويژه مناطق مرزي وبرای عشایر متقاضی برگ تردد موقت حمل مايحتاج براي عشايرصادرشده است .

آزادی گفت: درزمان كوچ عشايركشيك شبانه روزي دراداره کل امورعشايراستان برقرار و شماره تلفنهاي 2-38236001آماده پاسخگويي به مسائل وپيگيري مشكلات عشاير هستند.

مديرکل امورعشايراستان درپايان ضمن تشكرازهمه دستگاههاوارگانهاي خدمات رسان به جامعه عشاير، با توجه به فرابخشی بودن مسائل و مشکلات عشایر خواستارهمكاري وتوجه بيشترآنان به جامعه مولد عشاير شد.