افتخاری دیگر از بانوی کرمانشاهی

افتخاری دیگر از بانوی کرمانشاهی مریم هاشمی در رقابت های جهانی ووشو