رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

افزایش ایمنی "بیماران" در بیمارستانها از سال آینده - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش ایمنی "بیماران" در بیمارستانها از سال آینده

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اجرای نسخه جدید اعتبار بخشی بیمارستانها از سال آینده در تمام بیمارستانهای کشور، گفت: هدف نهایی نسخه جدید افزایش ایمنی بیماران در بیمارستان های کشور است.

به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، دکتر ساره محمدی در حاشیه جلسه آموزشی اعتبار بخشی ملی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور که امروز (26 مهر) با حضور روسای بیمارستان ها، مدیران دفاتر بهبود کیفیت و پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام در محل بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین نسخه اعتبار بخشی نوین برای بیمارستان های کشور، گفت: از شش سال پیش برنامه ای تحت عنوان "حاکمیت بالینی" جهت ارزیابی فرآیندهای بیمارستانی در کشور شروع شد.

وی افزود: به مروز زمان این برنامه با توجه به بازخوردهایی که از بیمارستانها گرفته شد تکمیل و در نهایت به برنامه سنجه های اعتباربخشی تغییر پیدا کرد. محمدی تصریح کرد: سنجه اعتبار بخشی به این معناست که هر یک از فرآیندهای بیمارستانی با چند معیار مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: در ابتدا سه هزار سنجه اعتبار بخشی برای بیمارستانها تعریف شد که این امر بروکراسی پیچیده ای را در بیمارستانها رقم زد و اعتراض هایی صورت گرفت که بیشتر در این روند از سوی بیمارستانها مستند سازی صورت می گیرد تا عمل گرایی. محمدی افزود: در همین راستا نهایتا نسخه جدید اعتبار بخشی تدوین شد که در آن 900 سنجه اعتبار بخشی جدید تعریف شد.

وی تصریح کرد: با تدوین سنجه های جدید تنها به مستندات ارائه شده اکتفا نشده و بیشتر بر نحوه عملی ارائه خدمات نظارت می شود. محمدی خاطرنشان کرد: همچنین در این نسخه جدید تمامی بخش های بیمارستان با هم در نظر گرفته می شود و این طور نیست که عملکرد بخش های مختلف مجزا در نظر گرفته شود

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: نسخه جدید قطعا سند ملی برای مدیران بیمارستانی خواهد بود و ارتقای پایدار و مستمر فرآیندهای بیمارستانی را به دنبال خواهد داشت.

محمدی ارتقای ایمنی بیماران را هدف نهایی نسخه جدید عنوان کرد و افزود: سال آینده تمام بیمارستانهای کشور با نسخه جدید ارزیابی خواهند شد.

وی تصریح کرد : در نسخه جدید بیمارستانها به چهار درجه تقسیم بندی شده که در این تقسیم بندی علاوه بر هتلینگ و میزان دریافتی بیمارستان از بیمه، تمامی خدمات ارائه شده به بیمار هم در نظر گرفته می شود.