افق روشن

عوامل متعددی میتوانند در این راه به ما کمک کنند که یکی از این راهها میتواند امیدواری ما به آینده ای روشن باشد. امیدواری ،تلاش و پشتکار و واز همه مهمتر توکل به خدای بزرگ می توا ند راه را برایمان روشن و هموار کند .با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) سال 1393 را سال اقتصا د و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند ، همه ما به پیروی از سخنان ارزشمند ایشان  باید تمام سعی خودرا داشته باشیم تا در جهت تحقق این شعار بزرگ و ارزشمند گام برداریم.اهمیت پرداختن به این موضوع رادیو کرمانشاه را بران داشته است تا برنامه افق روشن را تهیه و تولید کند وبه هم استانیهای عزیز تقدیم کند .این برنامه به سفا رش اداره کل صدای استانها با همکاری شبکه های استانی صدا تهیه میشود.اهداف خوب این برنامه پیرامون شعا ر سال است (سال اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی )و این برنامه سعی در ارایه تعاریف بیشتر از این شعار و نتایج خوبی که میتواند برای رسیدن به اهداف بزرگ در کشورمان  داشته باشد دارد. در این برنامه با افراد فعال و جویای کار و کارآفرینان موفق و آینده اندیش هم استانی هم در قالب گزارش صحبت می شود.ساعت پخش این برنامه 21:35 دقیقه است .با امید به اینکه این برنامه مثمر ثمر واقع شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ، نویسنده و گوینده:پروین ساسانی

تاریخ تولید: بهار94