اقراباسم ربک الذی خلق

فرا رسیدن عید سعید مبعث بر عموم مسلمین مبارک باد.