الهی در پایان جاده زندگی ، عاقبت بخیر باشید .

الهی در پایان جاده زندگی ، عاقبت بخیر باشید .

برنامه صبحگاهی صبح طاق وسان با محوریت موضوعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از گزارش ارائه خدمات به زائران اربعین حسین، گزارشی از موکب ها و روضه های خانگی کرمانشاه همچنین ارتباط مستقیم با مرز خسروی و گزارشی از عبورو مرور زائران و راهپیمایی اربعین همراه خواهیم شد .از دیگر بخش های برنامه گزارش ورزش صبحگاهی ، موسیقی تصویرتکیه بیگلر بیگی ،  صلوات خاصه امام رضا (ع ) و صبحت های کارشناس برنامه در خصوص عاقبت بخیری و تاثرات آن در زندگی  وبخش رویداد های خبری نیزدر برنامه اطلاع رسانی می شود.