رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امحا سه تن گوشت چرخ کرده منجمد غيرقابل مصرف در کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

امحا سه تن گوشت چرخ کرده منجمد غيرقابل مصرف در کرمانشاه

سه تن گوشت چرخ کرده منجمد غيرقابل مصرف در کرمانشاه امحاء شد

سه تن گوشت چرخ کرده منجمد غيرقابل مصرف در کرمانشاه امحاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئيس اداره کل دامپزشکي استان کرمانشاه گفت : ماموران دامپزشکي اين ميزان گوشت را قبل از توزيع در بازار کشف و براي انجام آزمايشات تکميلي و سنجش بار ميکروبي آن به آزمايشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکي استان منتقل کردند.

دکتر نادر پرور گفت : پس از انجام آزمايش هاي مختلف مشخص شد ، اين ميزان گوشت چرخ کرده مربوط به يکي از کارخانه هاي توليد کننده گوشت و فرآورده هاي گوشتي کشور است ، که به علت اختلاط با آلايش هاي دامي غيرمجاز دام و طيور قابليت مصرف انساني ندارد ، و بر اين اساس ، با اخذ حکم قضايي کار جمع آوري و امحاء آن انجام شد.

وي با اشاره به اينکه ، پيگيري هاي شبکه دامپزشکي در زمينه فرايند توليد اين ميزان گوشت چرخ کرده از کارخانه توليد کننده در استان مبدأ ادامه دارد ، تاکيد کرد ؛ مردم گوشت مصرفي خود را فقط از مراکز عرضه مجاز که داراي مهر و تأييديه بهداشتي دامپزشکي است تهيه ، و از خريد گوشت چرخ کرده آماده شده در قصابي ها جدأ خودداري کنند