جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

آموزش لباس کشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آموزش لباس کشی

Loading the player...

دانلود

عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 میتوان +5 را انجام نداد.
طول کادر: قد لباس
خط شیبی شانه: از خط گردن 3-4 سانت پایین می آییم.
خط کمر: از خط گردن به اندازه قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم.
خط سینه: از خط گردن تا کمر را نصف کرده،خط سینه به دست می آید.
خط باسن: از خط کمر بلندی باسن را پایین می آییم.
پشت:
از خط گردت برای گودی یقه 1.5 پایین آمده و برای پهنا یک ششم دور گردن را در نظر میگیریم.
روی خط سینه یک دوم کارور پشت-1سانت را در نظر میگیریم.
سرشانه-1 میشود.
روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه- 1تا 3 سانت در نظر میگیریم.
از حلقه 2تا3 سانت میتوان بالا رفت تا حلقه کمی کوچکتر شود.
روی خط باسن یک چهارم دور باسن-1تا 3 را علامت میزنیم.
جلو:
برای پهنا و گودی یقه: یک ششم دور گردن را اندازه میزنیم به پایین و داخل الگو
سرشانه- 1 میشود.
یک چهارم دور سینه-1تا3 سانت میشود.
یک چهارم دور باسن-1تا3 سانت.
از انتهای شانه خط صافی به طرف خط سینه میکشیم.سپس پیستوله را طوری قرار میدهیم که 1تا 1.5 سانت روی کارور داخل شوید.
کنترل کمر: یک دوم دور کمر یا یک دوم دورکمر+1تا2 سانت را با اندازه ی کمر روی الگو مقایسه میکنیم که اندازه ساسونها به دست می آید و عدد مورد نظر تقسیم بر 3 میشود یعنی مقدار هر ساسون
مقدار ساسونها را فقط از پهلوها و وسط پشت کم میکنیم.(وسط پشت را می توان روی دولای بسته ی پارچه قرار داد تا اصلا درزی نخورد و ساسونها را فقط از پهلوها کم میکنیم ))

در نگاه بیشتر ببینید...

عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 میتوان +5 را انجام نداد.
طول کادر: قد لباس
خط شیبی شانه: از خط گردن 3-4 سانت پایین می آییم.
خط کمر: از خط گردن به اندازه قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم.
خط سینه: از خط گردن تا کمر را نصف کرده،خط سینه به دست می آید.
خط باسن: از خط کمر بلندی باسن را پایین می آییم.
پشت:
از خط گردت برای گودی یقه 1.5 پایین آمده و برای پهنا یک ششم دور گردن را در نظر میگیریم.
روی خط سینه یک دوم کارور پشت-1سانت را در نظر میگیریم.
سرشانه-1 میشود.
روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه- 1تا 3 سانت در نظر میگیریم.
از حلقه 2تا3 سانت میتوان بالا رفت تا حلقه کمی کوچکتر شود.
روی خط باسن یک چهارم دور باسن-1تا 3 را علامت میزنیم.
جلو:
برای پهنا و گودی یقه: یک ششم دور گردن را اندازه میزنیم به پایین و داخل الگو
سرشانه- 1 میشود.
یک چهارم دور سینه-1تا3 سانت میشود.
یک چهارم دور باسن-1تا3 سانت.
از انتهای شانه خط صافی به طرف خط سینه میکشیم.سپس پیستوله را طوری قرار میدهیم که 1تا 1.5 سانت روی کارور داخل شوید.
کنترل کمر: یک دوم دور کمر یا یک دوم دورکمر+1تا2 سانت را با اندازه ی کمر روی الگو مقایسه میکنیم که اندازه ساسونها به دست می آید و عدد مورد نظر تقسیم بر 3 میشود یعنی مقدار هر ساسون
مقدار ساسونها را فقط از پهلوها و وسط پشت کم میکنیم.(وسط پشت را می توان روی دولای بسته ی پارچه قرار داد تا اصلا درزی نخورد و ساسونها را فقط از پهلوها کم میکنیم ))