جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

انیمیشن هراس

انیمیشن هراس


انیمیشن هراس

 انیمیشن هراس از تولیدات سیمای کرمانشاه که موفق به راهیابی به بخش داوری جشنواره  داستان مردیست معتاد که به همراه پسر بچه اش درحال گدایی هستند. در هر بار مصرف مواد مخدر قسمتی از بدن مرد ترک می خورد ، تا اینکه تمامی بدن او پر از ترک می شود . او متوجه ترکهای ریزی بروی بدن و دست و پای پسرش می شود و هراسان او را بغل کرده و شروع به دویدن می کند و درنهایت با فریاد بلندی که میکشد تمای ترکها فرو می ریزد.