آوای کتاب

صدای مرکز کرمانشاه نیزمانند مراکزاستانی دیگر برنامه آوای کتاب را تهیه و تولید می کند.در این برنامه ، گوینده هربار، کتابی را می خواند وآن را برای شنوندگان دوستدا ر کتاب و کتابخوانی روا یت  می کند.نا م ، ناشر و نویسنده و سال انتشارآن کتاب را به علاقه مندان و مخا طبا ن  کتاب که شنوندگان آوای کتاب هستند ، می گوید.هدف این برنامه معرفی کتاب های مفید و معرفی نویسندگان توانمند و ناشران کتاب است.امید است که این برنامه بتواند مورد استفاده و توجه علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار بگیرد.و روز به روز فرهنگ کتابخوانی در جامعه گسترش یابد.مد ت این برنامه 25 دقیقه است و در ساعت 23 پخش می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه و تنظیم : مهران بحرایی

.راویان این برنامه : زهره شیرین بیان . ابراهیم جواهری .مهدی محمدی .محسن سالاری .غلامرضا جمشیدی .

صدابردار :ماهان بحرایی

تاریخ تولید: بهار94