آیا می دانید که؟

"آیا می دانید که" یکی از برنامه هایی است که به منظور اطلاع رسانی در مورد انتخابات و با موضوعات مختلف اعم از قوانین انتخابات، کلام رهبر و دیگر بزرگان در این خصوص، مطالب و اطلاعاتی در خصوص حوزه های انتخابی استان کرمانشاه، شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان و... تولید می شود. این برنامه هر روز در 6 بخش دو دقیقه ای و در ساعات 9، 10، 11، 15، 17 و 19 از رادیو کرمانشاه پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل تولید

تهیه کننده : پریا میرزایی

نویسنده: پریا میرزایی

گویندگان : شیرین جعفری و مریم خانه ساز

صدابرداران: سعید القاصی، محمد امیری، عباس ولیئی، حمید چقاکبودی، پریا میرزایی   

تاریخ تولید: زمستان 94