سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۱

این قسمت :توصیه هایی برای جلوگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن - صفحه نمایش پیشفرض

 

 

این قسمت :توصیه هایی برای جلوگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

این قسمت :توصیه هایی برای جلوگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن


دانلود

 

ماجراهای خالوفره زان

این قسمت : توصیه هایی برای جلوگیری از مسمومیت با گازمونوکسیدکربن

دودکش ها و اتصالات بخاری هایتان  را بررسی کنید!!!
طبق آمار پزشکی قانونی  10 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در هشت ماهه امسال فوت کردند .