بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان گلستان

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان گلستان
در پی اعلام هشدار در استان کرمانشاه معاون درمان وزارت بهداشت به کرمانشاه سفر کرد.