بازسازی نیمی از مدارس تخریب شده از زلزله در سر پل ذهاب

بازسازی نیمی از مدارس تخریب شده از زلزله در سر پل ذهاب

Loading the player...

دانلود