بحث در خصوص اقدامات استانداری در زمینه های عمرانی و به سرانجام رساندن پروژه ها

بحث در خصوص اقدامات استانداری در زمینه های عمرانی و به سرانجام رساندن پروژه ها

دانلود

برنامه ای گفتگو محور با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری مرتبط با اقدامات استانداری در زمینه های عمرانی و به سرانجام رساندن پروژه ها بحث و بررسی گردید . در این برنامه گفتار تصویری هم از فعالیت های دولت شهید رجایی نیز پخش می شود.