سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برداشت گندم در بیش از 330 هزار هکتار از گندمزارهای استان کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

برداشت گندم در بیش از 330 هزار هکتار از گندمزارهای استان کرمانشاه

برداشت گندم در بیش از 330 هزار هکتار از گندمزارهای استان

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از برداشت گندم در سطح بیش از 330 هزار هکتار از گندمزارهای استان خبر داد. شهریار قاسمی در گفتگو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه با باین اینکه امسال 411 هزار هکتار از مزراع استان کرمانشاه زیر کشت گندم آبی و دیم رفته است، گفت: تاکنون برداشت گندم در سطح 331 هزار هکتار از این مزارع انجام شده است که73 هزار هکتار آن از اراضی آبی و 258 هزار هکتار دیگر از اراضی دیم استان کرمانشاه است. به گفته قاسمی امسال 97 هزار هکتار گندم آبی و 314 هزار هکتار گندم دیم در مزارع استان کرمانشاه کشت شده است. سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه متوسط عملکرد گندم دیم در گندمزارهای استان کرمانشاه را 1948 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و افزود: متوسط عملکرد گندم آبی 4800 کیلوگرم در هکتار است. وی پیش‌بینی‌کرد: امسال حدود یک میلیون تن گندم در استان کرمانشاه تولید شود. به گفته قاسمی تاکنون حدود 655 هزار تن گندم در استان کرمانشاه از گندمکاران خریداری شده است. قاسمی با بیان اینکه برداشت گندم در مناطق گرمسیر استان به اتمام رسیده است، گفت: هنوز کار برداشت گندم در نقاط سردسیر استان باقیمانده است. به گفته سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برداشت گندم در استان کرمانشاه از اواخراردیبهشت ماه در نقاط گرمسیر آغاز شده و تا دو هفته دیگر در مناطق سردسیر ادامه خواهد یافت.