رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

بررسي اخرين وضعيت اجراي طرحهاي بهداشتي درماني شهرستان جوانرود - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسي اخرين وضعيت اجراي طرحهاي بهداشتي درماني شهرستان جوانرود

بررسي اخرين وضعيت اجراي طرحهاي بهداشتي درماني شهرستان جوانرود

اخرين وضعيت اجراي طرحهاي بهداشتي درماني شهرستان جوانرود بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رييس شبکه بهداشت ودرمان جوانرود در بازديد مسئولان شهرستان از بيمارستان حضرت رسول گفت: هشتمين بلوک زايماني بيمارستان در زميني به مساحت 400 مترمربع با 95 درصد پيشرفت فيزيکي و 7 ميليارد ريال اعتبار در حال ساخت است

روزانه بيش از 800 نفر از خدمات تخصصي بيمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود بهره مندند دکتر محمدي يادآورشد: اين بيمارستان با 90 تخت فعال و23 متخصص وبا بخش هاي مختلف در خدمت مراجعه کنندگان است.

لهونی فرماندارجوانرودنيز دراين بازديد با عيادت از بيماران، در جريان نحوه خدمات رساني به بيماران قرارگرفت.