بررسی اهمیت تصمیم گیری در ابعاد مختلف زندگی

بررسی اهمیت تصمیم گیری در ابعاد مختلف زندگیدانلود
برنامه ایی با گویش کردی که همه روزه عصر از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه توسط دو مجری با گویش زیبای کردی اجرا می شود ، بخش های مختلفی از جمله نمایش ننه گرجی ، سفر نامه ، گزارش ، کل و کل بر و همچنین ارتباط با شنوندگان از طریق سامانه پیامکی و تلفنی برقرار می شود و تعامل بر قرار می گردد. در این قسمت از برنامه موضوعی که به آن پرداخته می شود تصمیم گرفتن در زندگی و آثار آن است.