بررسی تاثیرات عکس های یادگاری و مرور خاطرات آن بر روان

بررسی تاثیرات عکس های یادگاری و مرور خاطرات آن بر رواندانلود
برنامه ایی با گویش کردی که همه روزه عصر از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه توسط دو مجری با گویش زیبای کردی اجرا می شود ، بخش های مختلفی از جمله نمایش ننه گرجی ، سفر نامه ، گزارش ، کل و کل بر و همچنین ارتباط با شنوندگان از طریق سامانه پیامکی و تلفنی برقرار می شود و تعامل بر قرار می گردد. در این قسمت از برنامه موضوعی که به آن پرداخته شد عکس یادگاری و ثبت خاطرات است.