بررسی دغدغه و سوالات والدین در خصوص آغاز سال تحصیلی

بررسی دغدغه و سوالات والدین در خصوص آغاز سال تحصیلیدانلود
صدای شهر برنامه ایی از گروه اجتماعی رادیو کرمانشاه برای مطرح کردن مشکلات مردم و شنیدن پاسخ از زبان مسئولان مربوطه است.این برنامه هر روز حوالی ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵ ظهر به صورت زنده پذیرای شنوندگان رادیو کرمانشاه است.این برنامه با توجه به آغاز سال تحصیلی اختصاص دارد به بررسی دغدغه ها و مسائل والدین ، که درباره  این موضوع ارتباط تلفنی و پیامکی با شنوندگان و طرح سوالات مربوطه انجام شد و فردین یاوری معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به آن ها پاسخ داد.