بررسی روند آماده سازی مدارس و فراهم کردن امکانات و فضاهای آموزشی مدارس

بررسی روند آماده سازی مدارس و فراهم کردن امکانات و فضاهای آموزشی مدارسدانلود
صدای شهر برنامه ایی از گروه اجتماعی رادیو کرمانشاه برای مطرح کردن مشکلات مردم و شنیدن پاسخ از زبان مسئولان مربوطه است.این برنامه هر روز حوالی ساعت 12 تا 12:45 ظهر به صورت زنده پذیرای شنوندگان رادیو کرمانشاه است.این برنامه با توجه به نزدیک شدن بازگشایی مدارس اختصاص به موضوع آماده سازی و فراهم کردن امکانات آموزشی لازم جهت استقبال از دانش آموزان در شروع سال تحصیلی جدید است.پیرو این موضوع ارتباط تلفنی و پیامکی با شنوندگان و طرح سوالات مربوطه انجام شد و نظری مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه به آن ها پاسخ داد.