بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خطوط تلفن مناطق مختلف کرمانشاه

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خطوط تلفن مناطق مختلف کرمانشاهدانلود
صدای شهر برنامه ایی از گروه اجتماعی رادیو کرمانشاه برای مطرح کردن مشکلات مردم و شنیدن پاسخ از زبان مسئولان مربوطه است.این برنامه هر روز حوالی ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵ ظهر به صورت زنده پذیرای شنوندگان رادیو کرمانشاه است.این برنامه اختصاص دارد به بررسی مشکلات و مسائل خطوط تلفن و مخابرات استان کرمانشاه که درباره  این موضوع ارتباط تلفنی و پیامکی با شنوندگان و طرح سوالات مربوطه انجام شد و حمیدرضا امیری مدیر عامل مخابرات استان کرمانشاه به آن ها پاسخ داد.