بررسی مسائل و مشکلات مردم در خصوص بیمه سلامت

بررسی مسائل و مشکلات مردم در خصوص بیمه سلامت


صدای شهر برنامه ایی از گروه اجتماعی رادیو کرمانشاه برای مطرح کردن مشکلات مردم و شنیدن پاسخ از زبان مسئولان مربوطه است.این برنامه هر روز حوالی ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵ ظهر به صورت زنده پذیرای شنوندگان رادیو کرمانشاه است.این برنامه اختصاص دارد به بررسی مشکلات و مسائل بیمه سلامت که درباره  این موضوع ارتباط تلفنی و پیامکی با شنوندگان و طرح سوالالت مربوطه انجام شد وتحویلیان مدیرکل محترم بیمه سلامت استان کرمانشاه به آن ها پاسخ داد.