برنامه نیمروزی

باتوجه به رقابت رادیوهای مختلف و نیز پرشنونده بودن برنامه های کوتاه، و نیزبمنظور  افزایش سرعت انتقال پیام در رسانه های مختلف  و لزوم ارائه مباحث مختلف بصورت جامع و کوتاه به تناسب حوصله  ی مخاطب ،این برنامه تولید و پخش می شود.

دراین برنامه  با طراحی بخشهای اطلاع رسانی، اخبارحوزه های مختلف، گزارش، کارشناسی پزشکی،خانواده ، تولید ملی ، اقتصادی  و نمایش های متنوع و همچنین پیام های کوتاه و مفید و تازه های علم و نیزترانه های متنوع  می کوشد این اهداف را دنبال کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان : مهدی فصاحت - محسن کرمی

گویندگان : الهه کاکی - فاطمه خسروی - سوسن مهدی آبادی - غلامرضا جمشیدی

تاریخ تولید: زمستان98