رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری اولین دوره انتخابات استانی مجمع جوانان استان کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری اولین دوره انتخابات استانی مجمع جوانان استان کرمانشاه

برگزاری اولین دوره انتخابات استانی مجمع جوانان استان

نخستین دوره انتخابات استانی سازمانهای مردم نهاد استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما مرکزکرمانشاه سرپرست ورزش و جوانان استان کرمانشاه در این مجمع با بیان اینکه برای نخستین بار مجامع کشوری و استانی سمنهای جوانان تشکیل می شود، اظهار کرد: مجمع استانی شورایی متشکل از اعضای سازمانهای مردم نهاد در حوزه جوانان است که با آرای مستقیم نمایندگان این سمنها برای مدت دوسال انتخاب می شوند.

صابررحیمی یکی از وظایف و اختیارات مجمع استانی جوانان را دفاع از حقوق جوانان درسطح استان و کشوردانست وافزود: این مجمع فضا و بستر کار برای حضور فعالانه جوانان در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه تصمیم سازی را فراهم کرده است .

همچنین معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه نیز از زحمات و خدمات داوطلبانه و خودجوش سمنهای استان در ارائه خدمات مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حمایتی و مشارکت در توسعه استان تشکرکرد .