اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری دوره مستند سازی رادیویی با حضور استاد بهروز رضوی نژاد.

برگزاری دوره مستند سازی رادیویی با حضور استاد بهروز رضوی نژاد 3 لغایت 4 بهمن ماه 1396 در سالن جلسات صدای و سیمای مرکر کرمانشاه برگزار گردید .