جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

برگزاری مسابقه «برنامه‌نویسی» در دانشگاه صنعتی کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری مسابقه «برنامه‌نویسی» در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

برگزاری مسابقه «برنامه‌نویسی» دردانشگاه صنعتی کرمانشاه

مسابقه «برنامه‌نویسی» در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار شد. به گزارش خبرنگار سرویس علمی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر با همکاری و حمایت انجمن های علمی حوزه مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، اولین دوره مسابقه برنامه نویسی را در این دانشگاه برگزار کرد. در این مسابقه دانشجویان در دو بخش برنامه نویسی و هوش به رقابت پرداختند. در این مسابقات کیانوش صفاپور، بهروز عزیزپور، مهدی بسامی به ترتیب رتبه های اول تا سوم بخش برنامه نویسی و محمدحاتمی، سمیه براتی و امیرحسین اجاق نیز عنوان اول تا سوم بخش هوش را به خود اختصاص دادند. در پایان نیز به نفرات برتر مسابقه هدایایی به رسم یادبود اهداء شد. در حاشیه این مسابقه به منظور معرفی هرچه بیشتر انجمن علمی، فعالیت های انجام گرفته انجمن علمی و برنامه های آن تشریح و بیان شد.